četrtek, 14. februar 2008

Premiera predstave TRI ČITALNIŠKE ŠALOIGRE
bo
v Petek, 15. februarja, ob 19. uri
v Domu kulture v Pekrah.


Igrajo člani dramske sekcije KD Pekre – Limbuš, režira Tone Partljič

Ponovitev predstave bo 16. in 17. februarja ob 19. uri.
Vstopnice za predstavo bo mogoče kupiti pri blagajni v Domu kulture eno uro pred predstavo, v predprodaji pa od 12. februarja na prodajnih mestih:
Bife Jelka Pekre,
Frizerski salon Majda Cenc Pekre,
Cvetličarna Nutricija Radvanje,
Trgovina Kmetijske zadruge LimbušPredstava se lahko začne

Dramska sekcija se je v novi igralni sezoni povečala in pomladila. Včlanjenih je že 22 igralcev. Z veseljem smo medse sprejeli nove člane. Za razvoj skupine so še zlasti pomembni mladi igralci.

Anica Jurkovič (v vlogi tete Angeline) in Tone Partljič (kot režiser) v ustvarjalnem zanosu

Na Festivalu komedije v Pekrah bomo 7. marca nastopili s prvo predstavo, komedijo Čaj za dve. V preteklem letu smo z njo navduševali domače občinstvo in občinstvo na gostovanjih v Črešnjevcu, Hočah, Radljah ob Dravi, na Špas festu v Mariboru, v Murski Soboti in Radovljici.

Z novo komedijo Tri čitalniške šaloigre bomo premierno nastopili 15. februarja. Tudi za to predstavo smo morali zbrati veliko energije in zavzeto delati, da smo prišli do cilja. Vsem, ki smo se podali v te vode, je postalo jasno, da igranje ni zabava. Na odru se nič ne zgodi slučajno. Vsak pogled, vsak premik, vsaka kretnja je skrbno načrtovana. Včasih se nam zdi, da je režiser kar preveč zahteven, čeprav vemo, da je tako tudi prav. Od nikogar ne zahteva nemogoče, pričakuje pa, da vsakdo da od sebe največ, kar zmore. Je pa tudi res, da ta naš Tone nikoli ne skopari s pohvalami in da so vaje zaradi njegovih hudomušnih in iskrivih pripomb tudi zelo zabavne.

Člani dramske skupine vadijo že od decembra 2007, posnetke z vaj si lahko ogledate v zbirki posnetkov:

Tri Saloigre Vaje Februar 2008

Ljudje, ki poleg družinskih,službenih dolžnosti in šolskih obveznosti najdejo čas še za učenje vlog in vaje, zagotovo zaslužijo vašo pozornost in glasen aplavz, spoštovane krajanke in krajani. Zaslužijo si ga tudi vsi tisti, ki postorijo še vse drugo, da se predstava lahko začne.


Anica Jurkovič, vodja dramske sekcije

torek, 12. februar 2008

TRI ČITALNIŠKE ŠALOIGRE


Miroslav Vilhar: DETELJICA
Kersnik – Jurčič: BERITE NOVICE
Jakob Alešovec: PODLAGA ZAKONSKE SREČE

Tri čitalniške igre, ki so bile pogosto igrane na čitalniških prireditvah v letih od 1860 do 1880, sem izbral za drugo premiero novonastale dramske skupine v kulturnem društvu Pekre – Limbuš. Stare so torej okoli 140 let. Seveda sem jih za uprizoritev moral močno prirediti. V Vilharjevi Deteljici na primer smo dramaturško črtali cel zaplet okoli »deteljice«, igre na srečo. Ohranili smo le zaplet s poročnimi, oziroma ljubezenskimi pari, očeta Klanca smo spremenili v mater Klančevo, Grga Brezo pa smo nadomestili kar s »teto iz Amerike« ipd. Še sreča, da je Vilhar že desetletja pokojen, sicer bi se gotovo jezil, ker bi svoje igre ne spoznal. Posegi v enodejankah Berite Novice in Podlaga zakonske sreče so manjši, a vseeno tolikšni, da smo jih dolžni »priznati«.
Zakaj smo posegli po sodobni komediji Čaj za dve letos tako daleč nazaj?
Najprej predvsem zato, da bi opozorili, da je slovenska komedija (ki je zagotovo po krivici zapostavljena v vrednotenju slovenskega slovstva) živela tudi po Antonu Tomažu Linhartu. Še več, bila je številna in zanimiva, rodoljubna in posrečena. Igrali so jo ljubitelji, saj Slovenci takrat svojega gledališča še nismo imeli. V Pekrah, kjer turistično društvo že tradicionalno prireja festival ljubiteljske komedije, je že prav, da se tega zavedamo. Predvsem pa se velja pokloniti nedvomnemu fenomenu v Limbušu, kjer je bilo v letu l847 (torej pred letom revolucij in pomladi narodov) ustanovljena Družba za branje slovenskih bukvic. Še prej (l680 do l722) pa so bile v bližnjih Rušah uprizarjane legendarne ruške verske igre. Na Štajerskem je bilo več čitalnic, v Mariboru na primer že v letu l861 (pred Ljubljano) v Framu, Slovenski Bistrici, Celju … In najprej v Limbušu, četudi se Družba za branje slovenskih bukvic ni razvila v pravo meščansko čitalnico.
Povejmo, da so že pred nami slovenski gledališčniki posegali po čitalniških enodejankah in skečih, čeprav zelo redko. Zlasti legendaren je Mirko Mahnič, ki je priredil ljubljanski in mariborski čitalniški »dogodek« pod naslovoma Sto let čitalnice in Že čriček prepeva.
V »projektu« Tri čitalniške šaloigre sodeluje dvajset igralcev. To je za novo dramsko skupino izjemen dosežek. Prvikrat smo pritegnili tudi dve gimnazijki in dva gimnazijca med igralce zrelih in upokojenskih let. Saj bi bilo bolj udobno izbrati med njimi najbolj talentirane in uprizoriti udarno komedijo ali dramo z manjšo zasedbo. Ampak za razvoj skupine se nam je zdela letošnja širitev pomembna. Posebno zahvalo pa moramo izreči vodstvu krajevne skupnosti Pekre in njenemu predsedniku Jožetu Černelču, saj se je adaptacija in obnova dvorane in zlasti odra nadaljevala. Letos smo dobili v celoti nove odrske zavese in glavno zaveso. Naj se torej nova zavesa odpre za pekrske in limbuške gledališke ljubitelje.
Tone Partljič, pisatelj, komediograf in režiser
ponedeljek, 11. februar 2008

Uresničevanje ciljev

Člani KD Pekre - Limbuš smelo uresničujejo zastavljene cilje

Kulturno društvo Pekre – Limbuš nadaljuje uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili ob ustanovitvi leta 2006. Uspeh, ki so ga igralci dramske sekcije dosegli v letu 2007 s komedijo Toneta Partljiča Čaj za dve, nas je opogumil in utrdil v prepričanju, da delo nadaljujemo in na oder v Pekrah postavimo novo predstavo. Že ob nastajanju prve predstave smo spoznali, da je za dobro predstavo potreben tudi tehnično dobro opremljen oder, zato smo nadaljevali z njegovo modernizacijo.


Jože Černelč, predsednik KD Pekre Limbuš pri montaži novega ozvočenja

Dogradili smo nosilne konstrukcije za nove odrske zavese, pobarvali tla in vse dodatno vgrajene konstrukcije ter druge elemente. Izvedena je bila instalacija novega ozvočenja. Projekti obnove dvorane in odra Doma kulture v Pekrah, ki smo jih začeli leta 2002, so tako v zaključni fazi. Ob tej priliki se zahvaljujemo Mestni občini Maribor, za financiranje zastavljenih projektov obnove in nabavo odrske tehnike. Zahvala velja tudi vsem strokovnim službam MOM za njihovo strokovno pomoč. Prejeta finančna sredstva so bila dobro izkoriščena in dodatno oplemenitena s prostovoljnim delom krajanov in članov KD Pekre - Limbuš. Predsednik društva je za organizacijska in izvedbena dela prispeval več kot 800 prostovoljnih ur, nič manjši ni prostovoljni angažma tajnika KS Pekre Jožeta Kurnika. S svojo dobro voljo, znanjem in požrtvovalnostjo pa so se še posebej izkazali krajani Jože Gruden, Franc Božič, Drago Koletnik in Mirko Rudolf.

Jože Gruden in Jože Černelč, nepogrešljivi tandem prenove odra in oderske tehnike.


Ob aktivnostih pri obnovi Doma kulture so člani društva aktivni pri organizaciji in izvedbi drugih zastavljenih projektov. Predvsem pestro je delo gledališke sekcije, kjer ob navedenih članih prizadevno sodelujejo še: Anica in Andrej Jurkovič, Tanja in Ivan Kuralt, Rok Mlakar, Majda Cenc, Milena Pavlin, Medved Darja, Cvetka Mlakar, Žan Cenc in pekrski gasilci. Pri odrski tehniki sta nam v veliko pomoč Franc Rampe in Darko Štandeker iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor.


Rok Mlakar skrbi za ozvočenje in razsvetljavo. Brez njegove pomoči izvedba predstave ne bi bila popolna.

Posebej moramo omeniti Toneta Partljiča, slovenskega pisatelja, komediografa in režiserja, ki s svojim strokovnim znanjem in dragocenimi izkušnjami pomaga vodstvu našega društva. Tone je v minulem letu postal tudi častni član KD Pekre - Limbuš.Člane KD Pekre – Limbuš povezuje mladostna zagnanost nove generacije igralcev in izkušenost ter predanost starih odrskih mačkov
Boris Onič, nestor dramske sekcije KD Pekre - Limbuš, se na pekrskih odrskih deskah že dolgo pojavlja. Bil je dolgoletni režiser, igralec pa tudi predsednik DPD Svoboda Pekre - Limbuš. Njegova odlika je predanost požrtvovalnemu in prostovoljnemu delu. Kot režiser se je trudil, da bi z igralci pripravil doživete in kvalitetne predstave. S svojo skupino je gostoval v bližnjih in daljnih krajih ter v okviru ZKO Maribor tekmoval na občinskih in medobčinskih tekmovanjih in osvojil več priznanj in pohval.
Igralci dramske sekcije smo veseli, da se je kot igralec pridružil tudi nam. Preprosto, spoštujemo ga in radi ga imamo.
Boris v vlogi gospoda župnika, premiera Čaj za dve, februar 2007. V predtsavi letošnje sezone "TRI ŠALOIGRE", je Boris napredoval v Boga.

Decembra 2007 se je članstvo društva pomladilo, kar nas zelo veseli. Novi člani so o sebi povedali:

Karmen Košutar

Karmen in Ana na odru
Obiskujem Drugo gimnazijo Maribor, četrti letnik. Zraven šole se že sedem let ukvarjam še s plesom. Z gledališčem in igro sem se prvič srečala pri dramskem krožku že v osnovni šoli. Kasneje pa sem tudi sama pogosto začela zahajati v gledališče. Z igralci smo na vajah preživeli res veliko časa, ampak smo se ob tem vedno tudi zabavali, smejali.Ana Košutar

Mirko Rudolf in Peter Antolin v šaloigri DETELJICA
Sem dijakinja Druge gimnazije Maribor, hodim v prvi letnik. Zelo me zanima umetnost, predvsem slikanje na platnu kot tudi igranje na odru. Dobila sem priložnost, da se izkažem na odru in tudi pri pripravi scene. Všeč mi je tudi vloga, ki jo igram. Ni se mi bilo težko vživeti vanjo, saj igram Cilko, sestro od Metke. Karmen, ki igra Metko, je tudi moja prava sestra. V igri se malo skregava, kot se tudi večkrat doma.

Peter Antolin

H gledališki skupini sem pristopil, ker me je k sodelovanju povabila prijateljica
Karmen. Za seboj imam eno leto igranja na odrskih deskah in zdelo se mi je zelo zanimivo preizkusiti se v novem gledališču, v komediji in v okolju, ki mi je bilo do sedaj nepoznano. Moram povedati, da je sodelovanje v tem gledališču nekaj boljšega, kar se mi je do sedaj zgodilo. Ljudje, s katerimi sodelujem, so zelo zabavni in rad sodelujem z njimi. Tudi režiser, gospod Tone Partljič, je človek, ki ga moraš spoznati.