ponedeljek, 11. februar 2008

Uresničevanje ciljev

Člani KD Pekre - Limbuš smelo uresničujejo zastavljene cilje

Kulturno društvo Pekre – Limbuš nadaljuje uresničevanje ciljev, ki smo si jih zastavili ob ustanovitvi leta 2006. Uspeh, ki so ga igralci dramske sekcije dosegli v letu 2007 s komedijo Toneta Partljiča Čaj za dve, nas je opogumil in utrdil v prepričanju, da delo nadaljujemo in na oder v Pekrah postavimo novo predstavo. Že ob nastajanju prve predstave smo spoznali, da je za dobro predstavo potreben tudi tehnično dobro opremljen oder, zato smo nadaljevali z njegovo modernizacijo.


Jože Černelč, predsednik KD Pekre Limbuš pri montaži novega ozvočenja

Dogradili smo nosilne konstrukcije za nove odrske zavese, pobarvali tla in vse dodatno vgrajene konstrukcije ter druge elemente. Izvedena je bila instalacija novega ozvočenja. Projekti obnove dvorane in odra Doma kulture v Pekrah, ki smo jih začeli leta 2002, so tako v zaključni fazi. Ob tej priliki se zahvaljujemo Mestni občini Maribor, za financiranje zastavljenih projektov obnove in nabavo odrske tehnike. Zahvala velja tudi vsem strokovnim službam MOM za njihovo strokovno pomoč. Prejeta finančna sredstva so bila dobro izkoriščena in dodatno oplemenitena s prostovoljnim delom krajanov in članov KD Pekre - Limbuš. Predsednik društva je za organizacijska in izvedbena dela prispeval več kot 800 prostovoljnih ur, nič manjši ni prostovoljni angažma tajnika KS Pekre Jožeta Kurnika. S svojo dobro voljo, znanjem in požrtvovalnostjo pa so se še posebej izkazali krajani Jože Gruden, Franc Božič, Drago Koletnik in Mirko Rudolf.

Jože Gruden in Jože Černelč, nepogrešljivi tandem prenove odra in oderske tehnike.


Ob aktivnostih pri obnovi Doma kulture so člani društva aktivni pri organizaciji in izvedbi drugih zastavljenih projektov. Predvsem pestro je delo gledališke sekcije, kjer ob navedenih članih prizadevno sodelujejo še: Anica in Andrej Jurkovič, Tanja in Ivan Kuralt, Rok Mlakar, Majda Cenc, Milena Pavlin, Medved Darja, Cvetka Mlakar, Žan Cenc in pekrski gasilci. Pri odrski tehniki sta nam v veliko pomoč Franc Rampe in Darko Štandeker iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor.


Rok Mlakar skrbi za ozvočenje in razsvetljavo. Brez njegove pomoči izvedba predstave ne bi bila popolna.

Posebej moramo omeniti Toneta Partljiča, slovenskega pisatelja, komediografa in režiserja, ki s svojim strokovnim znanjem in dragocenimi izkušnjami pomaga vodstvu našega društva. Tone je v minulem letu postal tudi častni član KD Pekre - Limbuš.


1 komentar :

Anonimni pravi ...

zelo intiresno, hvala